bane
bøger

 

Nyheder

Katalog

Om forlaget

Presse-
meddelelser

Kontakt

Forside

Service

 

Af bane bøgers udgivelser kan man stadig få følgende:
Ved klik på bogtitlen kan du læse mere om bogen på Jernbanebøgers hjemmeside, hvor
du også har mulighed for at bestille bogen
Forlaget kan stadig levere 
disse titler

Nyheder

Med toget gennem tresserne

Jernbaner i almindelighed

De blå tog 

Med toget gennem tresserne

Gennemgaaende Vogn til Privatbanen

Til vejrs over banerne - luftfotos 1919-1939  

Jernbaner vest for Storebælt

Kampen om Himmerlandsbanerne 

Nordvestfyenske Jernbane, OMB

Jernbaner øst for Storebælt

Nordbanen - København-Hillerød-Helsingør

Vestegnen og jernbanen 150 år 

Strejftog  
- en bogserie med jernbanefotografers egne billeder

Frost på sporet (Strejftog VI)

Gennem Danmark med Dancker (Strejftog VII)

Jernbaneliv
- en bogserie med jernbanefolks erindringer

Fra portør til stationsleder (Jernbaneliv VIII)

Ved banen 1970-1986 (Jernbaneliv VII)

Reportager
- en bogserie med levende beretninger fra jernbanen

Nyttige mennsker - og andre reportager fra stats-og privatbanerne 1887-1966

Rullende materiel
 

Danske Privatbaners Motormateriel 1921-2001        

De blå tog 

Det’ en tysker! - DSBs anvendelse af tysk konstruerede lokomotiver under og efter anden verdenskrig

MotorMateriel 4.2
Letbyggede motortog fra Uerdingen/Duewag

MotorMateriel 6, Danske fabrikker før 1932

MotorMateriel 7, Frichs og Scandia 1932-78

MotorMateriel 8, tyske fabrikker efter 1945 

MotorMateriel 9 - Rangertraktorer 

Odin - Danmarks første damplokomotiv og det placering i teknologihistorien

Sydfyenske Jernbaners rullende materiel

Udsolgte titler - fås hos Jernbanebøger

Jernbaner i almindelighed

Internationale tog via Rødby Færge
Genoptryk paperback


Internationale tog via Øresund
Genoptryk paperback

Hilsen fra Jernbanen - Postkortmotiver

Det sidste tog (nattoget)

Flere forsvundne stationer

Jernbaner vest for Storebælt

Svendborg-Nyborg Banen
PERLE - toget til Paradis og Sibirien

De tog vestpå - Horsens Vestbaner 1929-1962

Aarhus-Randers elektriske jernbane

Jernbaner øst for Storebælt

Jernbanen ved Vordingborg og Storstrømmen

Med Damptog til Dyrehaven

Vi mødes under uret

Strejftog  

Der var engang... (Strejftog IX)

Mennesker og maskiner (Strejftog VIII)

Jernbaneliv
- en bogserie med jernbanefolks erindringer

inder fra jernbanernes guldalder (Jernbaneliv V)

S.B.V. Dyhrs erindringer (Jernbaneliv VI)

Reportager
- en bogserie med levende beretninger fra jernbanen

På nattog med de sorte mænd  - DSB 1936-1961

Tog mod Gedser Perron 1! - DSB 1938-1961  

Rullende materiel
 

Rystevogne, DSBs to- og treakslede personvogne

Danske kongevogne

DSB Driftsmateriellet 1933, genoptryk (DRM 33)

Jernbanehistorisk årbog
- har i årene 1989-2013 kigget 25-50-75-100 
og
125 år tilbage på jernbanehistorien.
Alle er udsolgt fra forlaget, men de fleste fås hos Jernbanebøger. Se oversigt over alle årbøgerne og deres indhold