bane
bøger

 

Nyheder

Katalog

Presse-
meddelelser

Kontakt

Forside

 

 

 

Samtlige bane bøgers hidtidige udgivelser er udsolgt fra forlaget. 
Se på startsiden henvisninger til forhandlere 
der måske stadig har bøger på lager.
Samtlige udgivelser 1983-2023:

År         Titel                                                                                                                  ISBN            

2023    Gearkasseknas og dieselos Tog med forbrændingsmotor gennem 100 år     978-87-91434-58-7

2021    Med toget gennem tresserne                                                                         978-87-91434-57-0

2020    Nordbanen København - Hillerød - Helsingør                                                  978-87-91434-56-3

2020    Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane                                                       978-87-91434-55-6

2019    Internationale tog via Øresund (genoptryk)                                                  978-87-91434-54-9

2019    Internationale tog via Rødby Færge (genoptryk)                                          978-87-91434-52-5

2019    MotorMateriel 9 - Rangertraktorer                                                                 978-87-91434-51-8

2018    Det' en tysker! DSBs anvendelse af tysk konstruerede lokomotiver
            under og efter 2. verdenskrig                                                                          978-87-91434-50-1

2017    Nyttige mennesker Reportager fra stats- og privatbanerne 1887-1966        978-87-91434-49-5

2017    Odin Danmarks første lokomotiv og dets placering i teknologiudviklingen      978-87-91434-48-8

2016    Sydfyenske Jernbaners rullende materiel                                                    978-87-91434-47-1

2016    IC3 Det sidste danske togdesign                                                                    978-87-91434-46-4

2016    MotorMateriel 4.2 Letbyggede motortog fra UERDINGEN/DUEWAG               978-87-91434-45-7

2015    Jernbanen ved Vordingborg og Storstrømmen                                             978-87-91434-44-0

2015    Jernbaneliv VII Fra portør til stationsleder                                                    978-87-91434-43-3

2015    Signaler og sikkerhedssystemer                                                                   978-87-91434-42-6

2014    De blå tog Det Internationale Sovevognsselskab i Danmark
            - og DSBs nattog                                                                                             978-87-91434-41-9

2014    Svendborg-Nyborg Banen 1897-1964                                                           978-87-91434-40-2

2014    Ved banen 1970-1986                                                                                     978-87-91434-39-6

2013    Kampen om Himmerlandsbanerne Hobro-Løgstør og Viborg-Aalestrup         978-87-91434-38-9

2013    MotorMateriel 8 Motormateriellet fra tyske fabrikker efter 1945                    978-87-91434-37-2

2013    Jernbanehistorisk Årbog '13                                                                         978-87-91434-35-8

2012    Danske Personvogne                                                                                     978-87-91434-34-1

2012    Jernbanehistorisk Årbog '12                                                                         978-87-91434-33-4

2012    Hvor blev de af? De danske GM-lokomotivers skæbne
            efter endt aktiv tjeneste hos DSB                                                                    978-87-91434-32-7

2011    Nordvestfyenske Jernbane Odense-Middelfart-Bogense 1911-1966             978-87-91434-31-0

2011    Med tog over Vejlerne Thisted-Fjerritslev Jernbane 1904-1969                     978-87-91434-30-3

2011    Jernbanehistorisk Årbog '11                                                                         978-87-91434-29-7

2010    På nattog med de sorte mænd og andre reportager fra DSB 1936-1961       978-87-91434-28-0

2010    Hammelbanen (genoptryk)                                                                             978-87-91434-27-3

2010    Fra Lyntog til InterCity                                                                                  978-87-91434-26-6

2010    Jernbanehistorisk Årbog '10                                                                         978-87-91434-25-9

2010    Danmarks smukkeste jernbane  Bryrupbanen 1899-1968                            978-87-91434-24-2

2009    MotorMateriel 7 Motormateriellet fra Frichs og Scandia 1932-1978               978-87-91434-23-5

2009    Med toget til Glyngøre og Nykøbing Mors                                                     978-87-91434-21-1

2009    S-banen 1934-2009                                                                                      978-87-91434-20-4

2009    Jernbanehistorisk Årbog '09                                                                         978-87-91434-18-1

2008    Roer på skinner Jernbanernes rolle i dansk sukkerproduktion                       978-87-91434-17-4

2008    Strejftog IX Der var engang…                                                                         978-87-91434-16-7

2008    DSM - Danske Statsbaners Motormateriel 1925-2007                                    978-87-91434-15-0

2008    Jernbanehistorisk Årbog '08                                                                         978-87-91434-14-3

2007    Bag Statsbanernes kulisser og andre reportager fra DSB 1931-1957           978-87-91434-13-6

2007    Hilsen fra Jernbanen Postkortmotiver dengang og nu                                   978-87-91434-12-9

2007    Strejftog VIII Mennesker og maskiner                                                           978-87-91434-11-2

2007    Jernbanehistorisk Årbog '07                                                                         978-87-91434-10-5

2006    Til vejrs over banerne - luftfotos 1919-1939                                                 978-87-91434-09-9

2006    Strejftog VII Gennem Danmark med Dancker                                                 978-87-91434-08-4

2006    Jernbanehistorisk Årbog '06                                                                         978-87-91434-07-5

2005    MotorMateriel 6 Motormateriellet fra danske fabrikker før 1932                    978-87-88632-04-4

2005    Perle Toget til Paradis og Sibirien - Jernbanen mellem Haderslev og Vojens  978-87-91434-03-3

2005    Jernbanehistorisk Årbog '05                                                                         978-87-91434-02-0

2005    Tog mod Gedser - Perron 1! og andre reportager fra DSB 1938-1961          978-87-91434-01-7

2004    De tog vestpå - Horsens Vestbaner 1929-1962                                              978-87-91434-00-6

2004    Jernbaneliv VI S.B.V. Dyhr - En baneingeniørs erindringer 1859-1889           978-87-88632-99-7

2004    Jernbanehistorisk Årbog '04                                                                         978-87-88632-98-9

2003    Internationale tog via Gedser                                                                        978-87-88632-97-0

2003    I lyntogets førerrum og andre reportager fra DSB 1938-1962                       978-87-88632-96-2

2003    Driftsmateriel 1933 (Reprint)                                                                        978-87-88632-95-8

2003    Jernbanehistorisk Årbog '03                                                                         978-87-88632-94-6

2002    Jernbaneliv V Minder fra jernbanernes guldalder                                           978-87-88632-93-8

2002    Internationale tog via Jylland                                                                        978-87-88632-91-1

2002    Jernbanehistorisk Årbog '02                                                                         978-87-88632-90-3

2002    DPM - Danske Privatbaners Motormateriel 1921-2001                                    978-87-88632-88-0

2001    Strejftog VI Frost på sporet                                                                           978-87-88632-87-3

2001    Gennemgaaende Vogn til Privatbanen (ny udgave)                                      978-87-88632-86-5

2001    Jernbanehistorisk Årbog '01                                                                         978-87-88632-85-7

2000    Jernbaneliv IV 45 år med damp og diesel 1943-1988                                    978-87-88632-84-9

2000    Internationale tog via Øresund                                                                     978-87-88632-83-0

2000    Med damptog til Dyrehaven Klampenborgbanen
            i hverdag og fest 1863-1934                                                                           978-87-88632-82-2

2000    Jernbanehistorisk Årbog '00                                                                         978-87-88632-81-4

1999    Jernbaneliv III Glimt fra et jernbaneliv 1950-1978                                        978-87-88632-80-6

1999    MotorMateriel 5 Med motor fra GM                                                                 978-87-88632-79-2

1999    Jernbanehistorisk Årbog, Register '89 - '98                                                   978-87-88632-78-4

1999    Jernbanehistorisk Årbog '99                                                                         978-87-88632-77-6

1998    Danmarks smalsporede industribaner                                                          978-87-88632-76-8

1998    Internationale tog via Rødby Færge                                                              978-87-88632-74-1

1998    De danske jernbaners signaler og sikkerhedssystemer gennem 150 år    978-87-88632-73-3

1998    Jernbanehistorisk Årbog '98                                                                         978-87-88632-72-5

1997    Jernbaneliv II Et lokomotivførerliv 1940-1990                                                978-87-88632-71-7

1997    På sporet… Festskrift til Guldvang                                                                  978-87-88632-70-9

1997    Det sidste tog En fortælling om nattoget…                                                      978-87-88632-69-5

1997    Vestegnen og Jernbanen gennem 150 år
            København-Roskilde banen 1847-1997                                                           978-87-88632-68-2

1997    Byens Baner                                                                                                   978-87-88632-67-5

1997    Privatbanerne gennem 150 år                                                                      978-87-88632-66-8

1997    DSB 1847 - 1947 (Reprint)                                                                            978-87-88632-65-1

1997    Jernbanehistorisk Årbog '97                                                                         978-87-88632-64-4

1996    Strejftog V Damptog gennem Danmark                                                          978-87-88632-63-6

1996    Rystevogne Historien om DSBs lange to- og treakslede personvogne           978-87-88632-62-0

1996    Hammelbanen                                                                                                 978-87-88632-60-1

1996    Jernbanehistorisk Årbog '96                                                                         978-87-88632-59-8

1995    De Danske Statsbaner - Stednavneforkortelser                                           978-87-88632-57-1

1995    Styrevognstog                                                                                                978-87-88632-56-3

1995    Godstog Godsbefordring med jernbane gennem tiden                                    978-87-88632-55-5

1995    Jernbanehistorisk Årbog '95                                                                         978-87-88632-54-7

1995    Jernbaneliv I Glimt fra et jernbaneliv 1935-1950                                           978-87-88632-53-9

1994    Jul på hjul                                                                                                       978-87-88632-52-0

1994    Vi mødes under uret…  Glimt af livet på Københavns
            Hovedbanegård gennem tiden                                                                        978-87-88632-51-4

1994    Jernbanen i Alborg gennem 125 år                                                               978-87-88632-50-4

1994    Flere forsvundne stationer                                                                            978-87-88632-49-0

1994    Jernbanehistorisk Årbog '94                                                                         978-87-88632-48-2

1993    MotorMateriel 0 De blev aldrig til noget                                                         978-87-88632-47-4

1993    MotorMateriel 4 Letbyggede motortog fra Uerdingen                                    978-87-88632-46-6

1993    På sporet af 1993                                                                                          978-87-88632-45-8

1993    Godvognsmateriellets historie                                                                       978-87-88632-43-1

1993    Jernbanehistorisk Årbog '93                                                                         978-87-88632-42-3

1992    På sporet af 1992                                                                                          978-87-88632-41-5

1992    Strejftog IV Ud og se med Rodevang                                                             978-87-88632-40-7

1992    Danske kongevogne                                                                                       978-87-88632-39-3

1992    Toget går via Dalmose Slagelse-Næstved og
            Skælskørbanen gennem 100 år                                                                       978-87-88632-38-5

1992    Jernbanehistorisk Årbog '92                                                                         978-87-88632-37-7

1991    På sporet af 1991                                                                                          978-87-88632-36-9

1991    Trafikken til Møn Kalvehavebanen og andre trafikforbindelser til Møn           978-87-88632-35-0

1991    Kultog til Gasværket De Københavnske gasværker og deres kulbaner          978-87-88632-34-2

1991    Gedser-ekspressen Udlandsforbindelserne via Gedser gennem 100 år         978-87-88632-33-4

1991    Jernbanehistorisk Årbog '91                                                                         978-87-88632-32-6

1990    På sporet af 1990                                                                                          978-87-88632-31-8

1990    Blandettog -billeder fra dengang man havde god tid...                                   978-87-88632-29-6

1990    Strejftog III Jens Bruun-Petersens jernbanebilleder 1958-1964                   978-87-88632-28-8

1990    Jernbanehistorisk Årbog '90                                                                         978-87-88632-26-1

1989    På sporet af 1989                                                                                          978-87-88632-25-3

1989    MotorMateriel 3 Skinnebusser                                                                        978-87-88632-23-7

1989    Jernbanehistorisk Årbog '89                                                                         978-87-88632-22-9

1988    På sporet af 1988                                                                                          978-87-88632-21-0

1988    Driftsmateriel I 1941 (Reprint)                                                                      978-87-88632-20-2

1988    Forsvundne stationer                                                                                     978-87-88632-19-9

1988    Den transsibiriske Jernbane                                                                          978-87-88632-18-0

1987    På sporet af 1987                                                                                          978-87-88632-17-2

1987    Roebanerne De danske roebaner i billeder og tekst                                       978-87-88632-16-4

1987    Danmarks Jernbaner Bind 1 (Reprint)                                                           978-87-88632-15-6

1986    Københavns Banegårde København H. 1. december 1911-1986                    978-87-88632-14-8

1986    Fra Hvide Mølle til Scandia                                                                            978-87-88632-12-1

1986    Nørrebros stationer gennem 100 år 1. juli 1886-1986                                  978-87-88632-11-3

1986    Personvognsmateriellets historie                                                                  978-87-88632-10-5

1986    Damptog til Dragør Amagerbanens historie                                                   978-87-88632-08-3

1985    Gennemgaaende Vogn til Privatbanen                                                          978-87-88632-09-1

1985    Køreplaner før og efter Lillebæltsbroen                                                          978-87-88632-07-5

1985    Lyntog - trafikrevolutionen i 1935                                                                   978-87-88632-05-9

1984    Aarhus - Randers Elektriske Jernbane                                                          978-87-88632-04-0

1984    MotorMateriel 2 Motormateriellet fra udenlandske fabrikker før 1945            978-87-88632-03-2

1984    Transsibiriske Jernbane                                                                                 978-87-88632-02-4

1984    Københavns S-bane 1934-1984                                                                   978-87-88632-01-6

1983    Driftsmateriel I 1941 (Reprint 1983)                                                             978-87-88632-00-8