bane
bøger

 

Nyheder

Katalog

Om forlaget

Presse-
meddelelser

Kontakt

Forside

Service

 

Af bane bøgers udgivelser kan man stadig få følgende:
Ved klik på bogtitlen kan du læse mere om bogen på Jernbanebøgers hjemmeside, hvor
du også har mulighed for at bestille bogen
Forlaget kan stadig levere 
disse titler

Nyheder

Nordbanen - København-Hillerød-Helsingør
 

Jernbaner i almindelighed

Internationale tog via Rødby Færge
Genoptryk paperback


Internationale tog via Øresund
Genoptryk paperback

De blå tog 

Gennemgaaende Vogn til Privatbanen

Til vejrs over banerne - luftfotos 1919-1939  

Jernbaner vest for Storebælt
Kampen om Himmerlandsbanerne
 

Nordvestfyenske Jernbane, OMB

Jernbaner øst for Storebælt

Nordbanen - København-Hillerød-Helsingør

Vestegnen og jernbanen 150 år 

Strejftog  
- en bogserie med jernbanefotografers egne billeder

Der var engang... (Strejftog IX)

Frost på sporet (Strejftog VI)

Gennem Danmark med Dancker (Strejftog VII)

Jernbaneliv
- en bogserie med jernbanefolks erindringer

Fra portør til stationsleder (Jernbaneliv VIII)

Ved banen 1970-1986 (Jernbaneliv VII)

Reportager
- en bogserie med levende beretninger fra jernbanen

Nyttige mennsker - og andre reportager fra stats-og privatbanerne 1887-1966

Rullende materiel
 

Danske Privatbaners Motormateriel 1921-2001        

De blå tog 

Det’ en tysker! - DSBs anvendelse af tysk konstruerede lokomotiver under og efter anden verdenskrig

MotorMateriel 4.2
Letbyggede motortog fra Uerdingen/Duewag

MotorMateriel 6, Danske fabrikker før 1932

MotorMateriel 7, Frichs og Scandia 1932-78

MotorMateriel 8, tyske fabrikker efter 1945 

MotorMateriel 9 - Rangertraktorer 

Odin - Danmarks første damplokomotiv og det placering i teknologihistorien

Sydfyenske Jernbaners rullende materiel

Udsolgte titler - fås hos Jernbanebøger

Jernbaner i almindelighed

Hilsen fra Jernbanen - Postkortmotiver
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

Det sidste tog (nattoget)
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

Flere forsvundne stationer
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

Jernbaner vest for Storebælt

Svendborg-Nyborg Banen
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger  

PERLE - toget til Paradis og Sibirien
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 
  

De tog vestpå - Horsens Vestbaner 1929-1962
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger   

Aarhus-Randers elektriske jernbane
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

Jernbaner øst for Storebælt

Jernbanen ved Vordingborg og Storstrømmen
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger   

Med Damptog til Dyrehaven
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

Vi mødes under uret
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

Strejftog  

Mennesker og maskiner (Strejftog VIII)
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

Jernbaneliv
- en bogserie med jernbanefolks erindringer

Minder fra jernbanernes guldalder (Jernbaneliv V)
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger

S.B.V. Dyhrs erindringer (Jernbaneliv VI)
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger

Reportager
- en bogserie med levende beretninger fra jernbanen

På nattog med de sorte mænd  - DSB 1936-1961
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger       

Tog mod Gedser Perron 1! - DSB 1938-1961 
Udsolgt fra forlaget
- fås hos Jernbanebøger            

Rullende materiel
 

Rystevogne, DSBs to- og treakslede personvogne
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

Danske kongevogne
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

DSB Driftsmateriellet 1933, genoptryk (DRM 33)
Udsolgt fra forlaget - fås hos Jernbanebøger 

Jernbanehistorisk årbog
- har i årene 1989-2013 kigget 25-50-75-100 
og
125 år tilbage på jernbanehistorien.
Alle er udsolgt fra forlaget, men de fleste fås hos Jernbanebøger. Se oversigt over alle årbøgerne og deres indhold